Til bygdetunet med ny sang

Av

September Harvest gjester Lier Bygdetun med en nykomponert sang om oberst Heg.