Usunn struktur – kommunale selskap på ville veier

Lars Haugen

Lars Haugen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Kommunale selskaper I en artikkel i Lierposten 8. september påpekes det fra Lier Senterparti at det i selskap eid av Lier kommune er en usunn kultur.

Her er Frp og Senterpartiet enige.

Nødvendig med sterkere kontroll

Det er nødvendig med sterkere kontroll av selskaper eid av kommunen innen viktige samfunnssektorer som vannforsyning og avfallshåndtering.

Selskapsorganiseringen og strukturen i disse er innrettet slik at det er innfløkt og kronglet å få tak i informasjon og å faktisk styre selskapene.

Et eksempel på usunn kultur er at Glitrevannverket IKS mener å være berettiget til å la være å redegjøre for hva som er bakgrunnen for at selskapet (eid av blant annet Lier kommune) i 2015 har mottatt 5,8 millioner i uventet refusjoner fra kommuner.

Dette samtidig som Lier har altfor høye vannavgifter og vannavgiftene viser en stigende tendens.

Selskapsstrukturene har blitt så kronglete at det benyttes innleide konsulenter og lobbyister for å kommunisere med eierne (kommunen) og planmyndighet (kommunen).

Dette er et faresignal.

Ufrisk tilstand

Det er en ufrisk tilstand når et selskap som Eidos AS ikke selv er i stand til å kommunisere med Lier kommune ved hjelp av egne ansatte (tretten personer) og styremedlemmer.

Kommuneplanutvalgsmøtet i Lier kommune 25. august er et relevant eksempel.

Her skulle saker av betydning for Eidos AS behandles; Lier kommune eier 55 prosent av aksjene.

Eidos er som kjent selskapet som eier kommunal eiendom på Lierstranda; selskapet har en helt sentral rolle i Fjordbyprosjektet.

En nøktern forståelse for bruk av offentlige midler tilsier da at styreleder i Eidos Ulla Nævestad (tidligere ordfører for Høyre i Lier og en person som er meget god til å kommunisere) var den som presenterte saken for utvalget.

Kommuneplanutvalget er ledet av nåværende høyreordfører. Men i stedet legges saken fram av en innleid konsulent og lobbyist; tidligere statsråd for Høyre, Ansgar Gabrielsen.

Jeg vil understreke at jeg ikke tar standpunkt til Espen Lahnstein sine anklager mot Høyres gruppeleder om informasjonstilgang i artikkelen fra 8. september

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken