Svak styring av interkommunale selskaper gir høye kommunale avgifter

Lars Haugen

Lars Haugen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KOMMUNALE AVGIFTERI DT 8. juli har administrerende direktør i Glitrevannverket IKS på trykk en interessent kronikk hvor det redegjøres grundig for at rent vann er nødvendig i et moderne samfunnet, hvordan det interkommunale selskapet løser sitt viktige samfunnsoppdrag etc.

Lier Frp er selvsagt enig med Glitrevannverket IKS i at vannforsyning er et viktig samfunnsoppdrag og et offentlig ansvar.

Avvik på nesten seks millioner

På bakgrunn av dette viktige samfunnsoppdraget, må det kunne forutsettes særlig god kvalitet på forvaltningen av selskapet herunder økonomistyringen.

Men på dette punktet er det dessverre grunn til å være spørrende og kritisk til selskapets drift og ledelse.

I selskapsrapport (datert 18. mars 2016) fra selskapet til Lier kommune som en av eierne, heter det blant annet: «Selskapets inntekter utgjorde i 2015 kroner 58,2 millioner som er kroner 5,8 mill høyere enn budsjettert. Avviket skyldes hovedsakelig høyere og uforutsette refusjoner for arbeid utført for kommuner og Statens vegvesen(?).»

Vil foreslå reduserte vannavgifter

Det er urovekkende at et selskap med et betydelig samfunnsoppdrag synes å ha svak kontroll på økonomien.

Glitrevannverket IKS skal levere vann til selvkost.

I behandlingen av budsjett for Lier kommune for 2017, vil Frp foreslå at de forannevnte innbetalingene; innbetalinger som styret i vannverket er forundret over å motta, gir seg utslag i reduserte vannavgifter til innbyggerne i Lier kommune.

I tillegg kan effektivisering av driften, gi grunnlag for ytterligere reduksjon av vannavgiftene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags