Kommunale boliger, leiepriser og bostøtte

Janicke Karin Solheim, MDG

Janicke Karin Solheim, MDG

Av
DEL

MeningerDa Formannskapet i Lier skulle behandle sak om «Kommunale boliger - leiepriser», fikk vi vite om en virkelighet verre enn det vi fryktet; at leieprisene er for høye og at dette sammen med manglende bostøtte forårsaker fattigdom og flere sosialklienter.

Etter at regjeringen gjennomførte uførereformen i 2015 har mange mistet den statlige bostøtten og dermed også den kommunale. Derfor har antallet som takker nei til kommunal bolig på grunn av for høy husleie økt. Antall sosialklienter der manglende mulighet for bostøtte forårsaker for lite igjen til livsopphold har også økt. Derfor må reglene for den kommunale bostøtten endres, og vi har bedt om at det legges frem politisk sak om dette så snart det er mulig.

Det er all grunn til å stille spørsmål ved Lier Boligselskaps konklusjon om at LBS har «riktige» husleier.

Lier Boligselskap har nemlig husleiepriser tett opp til privat markedsleie, og langt høyere kommunale husleiepriser enn tidligere Akershus fylke; drøyt 250 kroner mer per kvm/år. For en leilighet på 50 kvm utgjør dette rundt 12.500 mer årlig, det vil si i overkant av 1000 kr mer i måneden enn gjengs leie på boliger i Akershus.

De kommunale boligene i Lier har jevnt over en enkel, nøktern standard. Det er også verdt å merke seg at husleieprisene, som ligger på rundt 10.000 til 11.000 kroner i måneden, ikke inkluderer oppvarming eller strøm, heller ikke hvitevarer, og langt mindre kabel-TV.

Når mulighetene for bostøtte samtidig har blitt sterkt begrenset, tilsier dette at mange får problemer med å klare seg økonomisk. Dersom en enslig har brutto inntekt på over 18.281 kr/mnd får vedkommende Ikke bostøtte. På denne måten produserer Lier kommune selv sosialklienter, fordi enslige med lav inntekt og leilighet med såkalt gjengs leie vil kun ha halvparten av det de trenger til minimum livsopphold etter at skatt, husleie, strøm og andre faste utgifter er betalt.

Henvendelser til sosialkontoret for økonomisk stønad er det mange som kvier seg for, fordi det føles nedverdigende. Dermed vil en del mennesker i Lier påføres fattigdom ved for høye kommunale husleiepriser, forårsaket av kommunen selv. Vi kan ikke ha det sånn. I tillegg til å be om snarlig sak for å endre reglene for kommunal bostøtte, fremmet vi (MDG) derfor også dette forslaget i Formannskapet: «Gjennomsnittlig leiepris per kvadratmeter for kommunale boliger i Lier skal ikke overstige gjengs gjennomsnittlig leiepris per kvadratmeter for kommunale boliger i Akershus / Viken.»

Dette forslaget ble dessverre foreløpig nedstemt av både Høyre, Frp, Sp og KrF. Vårt håp er at partiene har kommet på bedre tanker når saken skal behandles i kommunestyret. Samtidig oppfordres lokalpolitikere i andre kommuner til å undersøke leiepriser på kommunale boliger og reglene for kommunal bostøtte, og få slutt på eventuelle uverdige forhold. Fattigdom og sosialklienter forårsaket av kommunene selv er dårlig samfunnsøkonomi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags