Gå til sidens hovedinnhold

Kommentarer helt uten faglig og saklig argumentasjon er vanskelig å møte med motargumenter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frps Morgan Langfeldt skriver i et innlegg i Lierposten 24. juni om Stena-saken om at den endte opp med «en orkan av beskyldninger, løgner og trusler som ikke hører hjemme i en middels stor kommune i Norge». Etter de årene jeg har fulgt denne saken, og også vært med i behandlingen av den som politiker, opplever jeg at selve den politiske debatten har vært ryddig, selv om motsetningene har vært store. At Langfeldt opplever at det har vært en prosess med beskyldninger, løgner og trusler må stå for hans regning, men jeg antar at dette er noe som er opplevd utenfor de politiske møterom.

For det er helt riktig at det har foregått mye, særlig i kommentarfeltene i sosiale medier, som er svært uheldig for saken, uansett hvilken side man står på. Jeg har stor respekt for folkelig engasjement og aksjonsgrupper, det er en svært viktig del av vårt demokrati, men jeg mener nok i likhet med mange andre at kommentarer som «Ren hersketeknikk fra planutvalget» og «politikere som har fått en tillit dere dessverre ikke har vist dere verdige til å få», ikke gagner saken på noen som helst måte, og er med på å dra debatten ned på et nivå som gjør den vanskelig å delta i.

Slike kommentarer er helt uten faglig og saklig argumentasjon, og er vanskelig å møte med motargumenter. Derfor har jeg selv også bevisst latt være å delta i debattene i disse kommentarfeltene. Og det er synd. Facebook er en fin arena hvor politikere og innbyggere kan møtes til debatt, og meninger kan komme fram, men jeg deler Langfeldts oppfatning om at slik det til tider foregår på Facebook kan vi ikke ha det. Skal man vinne fram i en sak, enten man er for eller mot, har jeg trua på at man kommer lengst med å være saklig og redelig.

Av det vi som Liers nest største parti har mottatt av direkte henvendelser, både fra motstandere og tiltakshavere, har jeg opplevd som både ryddig og grundig. Ingen av våre politikere har mottatt trusler, selv om mange har tatt kontakt, og vi har brukt svært mye tid på å lytte til og diskutere med alle parter i saken. Det er beklagelig å høre at kolleger fra andre partier har mottatt trusler, og at det har florert beskyldninger om korrupsjon og betalte stemmer. Det var nytt for meg, og det er trist å høre at slikt kan skje i Lier, sånn kan vi ikke ha det.

Slik Langfeldt skriver, at noen mener at saken ikke er tilført noe nytt i denne omgang, og bruker dette som et sterkt argument for å påvirke et fortsatt nei i saken, er nok helt riktig. Og det er en frustrasjon jeg kan dele. Men jeg kan forsikre alle innbyggere i Lier om at nettopp det faktum, at saken faktisk er endra siden sist, også var det som gjorde at Arbeiderpartiet måtte ha en ny og svært grundig gjennomgang og prosess. Og det har vi gjort med full involvering av våre medlemmer og med gode medlemsdemokratiske prosesser, og ved å lytte til både partene i saken og det som er lagt fram i sakspapirene fra kommunens administrasjon, både i denne runden og foregående. Og med bakgrunn av det vi må stå for i henhold til vårt vedtatt program som vi gikk til valg på, var tilbakemeldingen fra våre medlemmer klar; vi måtte fortsatt stå på et nei.

Kommentarer til denne saken