Så sent som på denne tiden i fjor gjentok prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen den samme målsettingen da han gjennomgikk en statusrapport for «prosjekt riksvei 23».

Dog under den forutsetningene at alle prosesser gikk som de skulle.

Tilhørerne var et samlet kommunestyre. Siden den gang har det meste gått i ball. Uten at noen kan peke nøyaktig på hvorfor. Det er bare blitt slik.

Hovedbudskapet i gjennomgangen til Nils Brandt var imidlertid mye mer enn å angi et tidspunkt for ferdigstillelse.

Poenget var også at alle prognoser viser at riksvei 23 kommer til å være stapp full av kjøretøy i 2018. Veien vil da nå sin kapasitetsgrense.

Befolkningen på Lahell stiller sikkert spørsmålstegn ved om det kan bli verre enn det er i dag.

Det samme gjør trolig også det lokale næringslivet som taper titalls millioner kroner hvert eneste år på køer, stengte veier og saktegående trafikk.

Dagens nyhet om ytterligere utsettelser er et slag i ansiktet på dem alle.

Vi tror de siste måneders politiske prosess må bli underlagt en grundig evaluering for å finne ut hvor det gikk galt.

For det er grunn til å tro at med det vedtaket kommunestyret gjorde i desember, så hadde ikke Fylkesmannen noen andre valg enn å sende det tilbake til fornyet behandling.

Nå er imidlertid saken altfor alvorlig til å bruke ressurser på å finne syndebukker.

Nå er poenget å få gjort de riktige vedtak – og få byggingen i gang.