Siden oppstarten i 1987 har Lierposten vært en avis i utvikling. Som mange husker startet eventyret Lierposten beskjedent med en enkelt utgivelse i forbindelse med kommunens 150-årsjubileum i 1987.

Det utviklet seg til fire gratis utgivelser i året og fram til det avisen er i dag, en abonnementsavis med utgivelse en gang i uken, 48 uker i året. Også avisens utseende har vært i utvikling. Den faste logoen – avishode – er blitt endret flere ganger.

Selve presentasjonen – avisdesignet – har utviklet seg via en pen blanding av hjemmesnekrede løsninger kombinert med konsulentbistand fra profesjonelle avisdesignere.

Avisdesign er et eget fag. For Lierposten har det førende i utviklingen vært at designet skal avspeile klare prioriteringer, ryddige avissider, og kontraster mellom de små og store nyheter, og reportasjene.

Hovedeffekten for Lierposten vil være en mer effektiv og designførende produksjon.

Riktignok er ikke denne utviklingen alltid til glede: Denne redaktøren opplevde i sin tid en oppsigelse av et abonnement fordi avisen nå så ut som «andre aviser», og at den ikke lenger var «sjarmerende rotete».

Avisen du nå holder i hånden er den første i vårt nye design utviklet av vårt konsern Amedia. Våre lesere vil forhåpentligvis sette pris på den økte lesbarheten som følger av noe større skrifttyper, et mer luftig design, mer bevisst bildebruk og flere leserinnganger til artiklene

Hovedeffekten for Lierposten vil også være en mer effektiv og designførende produksjon. En mer effektiv avisproduksjon vil gi oss mulighet til å kanalisere mer av ressursene over til ren stoffproduksjon.

For selv om verden er digital planlegger vi fortsatt en framtid på papir. Ifølge TNS Gallups Forbruker- og Mediaundersøkelse er Lierposten en av svært få aviser som vokser på papir. 12.000 leser avisen hver eneste uke.

Vi håper dere er fornøyde med vår nye innpakning.