Tema er den såkalte sivilforsvarstomten på Lierskogen.

Den eies av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap); skal kjøpes av Statsbygg, mens UDI (Utlendingsdirektoratet) skal leie.

Så enkelt, men likevel så komplisert. Tre statlige etater som skal samarbeide.

Da er bakteppet lagt for å berette om vår oppfølgende telefonsjekk:

- God dag, vi ringer fra Lierposten. Vi lurer på statusen for sivilforsvarstomta på Lierskogen?

I andre enden av samtalen sitter en representant for kommunikasjonsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI). Bakgrunnen for henvendelsen er at regiondirektør Ane Nordskar i november uttalte at UDI trolig på nyåret i 2011 ville ha avklart hvordan de ønsker å bruke sivilforsvarstomten i framtiden.

- Beklager. Det er ikke noe nytt. Salget er ikke avklart. Du må høre med DSB (selger) og Statsbygg (kjøper). Dette er ikke noe UDI har noe med.

Vi ringer Statsbygg:
- God dag, vi ringer fra Lierposten...
Det svarer:
- Statsbygg ønsket å overta allerede i fjor, men DSB aksepterte ikke fristen vi satte. Du må nesten høre med DSB.

Vi ringer DSB:
- God dag vi ringer fra Lierposten...
- Denne prosessen er jo litt avhengig av hvilke behov UDI har. Du får nesten ringe UDI.

Og dermed var ringen sluttet.

Jo da - samtalene var noe mer utfyllende. Det endelige resultatet kan du lese her.

Men skulle du lure på hvor i prosessen utviklingen av denne eiendommen står, så er det korte svaret:

Omtrent på samme sted som den sto for halvannet år siden.