Gå til sidens hovedinnhold

Å forstå seg selv

Artikkelen er over 7 år gammel

For andre gang har det politiske Lier gjort vedtak det ikke har sett konsekvensen av.
Det bør i det minste skape grobunn for egen refleksjon.

I klagesaken om riksvei 23 omgjorde kommunestyret i fjor høst et vedtak fra juni i forbindelse med en klagebehandling på reguleringsplanen for strekningen Dagslet – Linnes. Hensikten var å komme beboerne i området i møte.

Imidlertid: Etter at Statens vegvesen raslet med sablene, møtes kommunestyret kommende tirsdag for nok en gang å omgjøre vedtaket, og finne tilbake til det opprinnelige vedtaket fra juni.

I Nor Tekstil-saken trodde et samstemmig planutvalg at de bidro til å sikre driften på den utsatte vaskeribedriften. Nå var det Nor Tekstil sin tur til å rasle med sabler, og forklare konsekvenser som innebar utflytting.

Denne reaksjonen fra Nor Tekstils ledelse var åpenbar så uventet for det politiske Lier, at de nærmest har stått samlet for å få saken opp igjen til fornyet behandling.

Felles for begge prosesser er – i tillegg til dårlige vedtak – at mesteparten av prosessen skjer i det lukkede rom, med e-postutvekslinger og telefoner som kommunikasjonsform – stort sett mellom de mest sentrale aktørene i det politiske miljø.

Når saken så kommer til det offentlige rom er gjerne enigheten skapt, beslutninger tatt, og debatten drepes grunnet den påståtte viktigheten av å stå samlet bak viktige vedtak.

Men vedtakene mister gjerne de korrigeringer som ofte etterfølger mer åpne prosesser.

Det er selvsagt forståelig at politiske prosesser også foregår på bakrommet, men disse eksemplene viser nok en gang at det kan være nyttig å løfte debatter ut i det offentlige rom.

De vedtak det her siktes til avslører prosesser som rett og slett ikke er en gode politikermiljøer verdig.

Kommentarer til denne saken