Sådan har man i hvert fall erfart: At når kommunestyret i Lier skal vedta et budsjett, så kutter man ikke. Man gir.

Vi skal ikke påstå at man gir rundhåndet. En slik påstand vil være for drøy med tanke på at det kun er promiller (eller millioner som det også heter) av totalbudsjettet som blir justert.

Når Søren Falch Zapffe fikk manøvrert seg som en skipper gjennom Drøbak-sundet under en vindstille Færder-seilas, så var alt i orden. Da var det bare å ønske hverandre god jul, og forvissning om at julenissen kom litt tidlig.
For som vi alle vet: Julenissen kommer med fortjente gaver.

Derfor ble det endelig en endelig avklaring på kulturhus. Det er grunn til å vente en åpning sommeren 2012.
Det ble satt av penger til ny idrettshall på Lierskogen som forhåpentligvis åpner i løpet av 2011. Riktignok et litt snaut beløp, men vi satser på at hallforkjemper Arbeiderpartiet klarer å snakke summen noe opp fram til byggestart.

Det ble lagt på 12 millioner til omsorg med krav om at sektoren heretter skal gå i balanse, og det ble satt av en million ekstra til elever med atferdsvansker.
Ja, selv Kirken den norske fikk en årlig sum på 150.000 kroner til økt ramme for miljøarbeider.

Og sannelig kom ikke rehabiliteringen av Hegg skole inn i budsjettet med 20 millioner. Selv om det neppe blir mye jubel for at det skal skje først i 2013.
Det hele ble pyntet med en stilling ekstra i hjemmetjenesten og en 80 prosent stilling på landbrukskontoret. De to siste for å sikre seg henholdsvis Frps og Sps stemmer.

Dermed stemte både Frp og Sp ja til kulturhus - selv om de var de to eneste partiene i debatten som sa et høyt, klart og tydelig nei til kulturhus.
Slik kan det gå når man blir invitert inn i det gode selskap - og velger å takke ja.

For dem som lurer på hvordan de økte utgiftene skal finansieres så kommer noe av svaret her:

Det er budsjettert med at Stoppen skole skal ta det meste - både drift- og investeringsbudsjett. I de nærmeste tre årene skal skolebygningen leies ut for 4,3 millioner før den skal selges i 2013 for 30 millioner.

OG: Lier Drift skal tjene tre millioner kroner mer enn allerede budsjettert for fireårsperioden 2010-2013.

Slik er det i hvert fall vedtatt.

Pål A. Næss
Redaktør