I lederen i siste utgave i Lierposten er det en formulering på lederplass vi med dette vil beklage.

Slik er avsnittet formulert:

I flere måneder har Lierposten pratet med en rekke personer som er - eller har vært - tilknyttet skolen. De har fortalt historier som ikke skal være en arbeidsplass verdig. Felles for de fleste er at de ikke ønsker å stå fram i det offentlige rom, av frykt for eventuelle framtidige jobbkarrierer, egne barns skolegang på skolen eller andre relasjoner knyttet til Lier-skolen.

Denne formuleringen er egnet til en misforståelse som kan danne inntrykk av at det er nåværende ansatte med barn på skolen som i kontakt med oss har rettet anonym kritikk mot skolen og dens ledelse.

Dette medfører ikke riktighet. Formuleringen gjelder tidligere ansatte ved skolen og foreldre som i dag har elever ved skolen.

Dette framkommer svært upresist i lederartikkelen, og rammer dermed nåværende ansatte som også har barn ved skolen.

Lierposten beklager sterkt den belastningen det har medført disse.

Pål A. Næss, redaktør