LEDER: Rundt en halv million kroner har snille sponsorer og det offentlige bidratt med i en forhåpning om å sikre en kontinuitet i oppsettingen av den flotte historien om Hallvard Vebjørnssønn – den unge sønnen av storbonden Vebjørn på Husaby i Lier og hans kone Torny, som var datter av søsteren til Åsta, Olav den helliges mor, og dermed kusine av helgenkongen.

Hallvard ble drept fordi han i 1043 tok det høyst uvanlige valg å forsvare en av samfunnets aller minste, en gravid trellkvinne, mot anklager om tyveri.

Historien har rørt mange, og var også bakgrunnen for St. Hallvardprisen på 100.000 kroner som i 2008 gikk til privatetterforsker Tore Sandberg.

– For sin innsats for ellers vergeløse mennesker. Han har i mange år arbeidet for å renvaske uskyldige mennesker fra uhyrlige påstander om kriminelle handlinger de i etterkant har vist seg å være uskyldige i, sa juryformann Thorbjørn Jagland den gang.

Historien om St. Hallvard har en dybde som er minst like aktuell i dag, og det er synd at det så langt ikke har vært mulig å få på plass et spill som kunne gitt så mye til kommunen, dens innbyggere og kommende generasjoner.

Penger er alltid en begrensende faktor, og selv om noen har brukt mye penger er det altså ikke nok til å sikre en ny oppsetning.

Dermed går også det som kunne og burde vært en del av Liers identitetsbygging, i dvale.

Eller?

Selv om ingen steder kan slå Gilhusodden som spillsted så har vi tidligere ivret for en nedskalert versjon under Lierdagene.

Som et moderne gatespill bestående av amatører.

Kanskje det kan være starten på en ny æra for enden av vår fantastiske lokalhistorie.