LEDER: En fullføring av riksvei 23 fram til E18 har vært sterkt ønsket siden lenge før Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000.

Det innebærer også et sterkt ønske om å få på plass en tunnel mellom Dagslet og Linnes. Ikke minst for å avlaste beboerne langs Lahell og Engersand for en trafikk som snart nærmere seg «E18-nivå».

Selv om planleggingen av denne tunnelen har pågått nesten like lenge som oslofjordforbindelsen har eksistert, er situasjonen fortsatt like uholdbar og Statens veivesen har allerede meldt fra om utsettelser.

I tillegg er det tilnærmet uforståelig at prosjektet etter så mange års planlegging fortsatt lider under tidspress og uavklarte forhold.

Og de lærde strides om hvorfor det blir slik.

Det er eksempelvis uklart i hvilken grad klagesakene på reguleringsvedtaket fra juni 2013 burde påvirket framdriften, og vedtak knyttet til støy har endt i en diskusjon om fortolkning.

I tillegg var det uklart selv for politikerne hva kommunestyret egentlig vedtok da klagesakene ble behandlet høsten 2013, og som egentlig ingen forsto konsekvensen av.

Midt i denne gryta av uklarheter har det vokst fram sterke beboergrupperinger som står mot hverandre. Frontene står sterkere og argumentasjonen spisses etter som prosessen drar ut i tid.

At naboer skal stå mot naboer er en ubehagelig og lite verdig konsekvens av manglende beslutninger og gjennomføringsevne.

Med respekten for alle mennesker som både bor langs den utsatte veistrekningen, og for alle framtidige brukere av den, må beslutningstakerne nå være i sitt ansvar bevisst, og gjøre vedtak som kan settes ut i livet så snart som mulig.