LEDER: Det finnes politikere som snøfter av det faktum at forholdet mellom ordfører og varaordfører har skrantet omtrent fra første dag.

Det bør de ikke gjøre.

For det tærer på når forholdet mellom de to øverst tillitsvalgte er dårlig.

Det tærer på hovedpersonene selv. Og det tærer på Liers omdømme.

Selv om det tilsynelatende kan virke som en filleting, så er det alvorlig at det i det hele tatt er uklarheter knyttet til ordførerposisjonen slik Lierposten har omtalt ved en rekke anledninger.

Uklarheter knyttet til den politiske ledelse, dens ansvarsfordeling og rolleavklaring, rokker ved demokratiets stabbestein.

Og da hjelper det ikke at enkeltindivider skulle mene at alt er klinkende klart, hvis omverden opplever at det ikke er slik.

Å prate seg vekk fra denne virkeligheten blir kun retoriske feilgrep for å forsvare det faktum at situasjonen ikke er bra håndtert.

Situasjonen er ikke ny, og det kan virke som åpenbart at det politiske flertall kun kjøper seg tid fram til valget 2015 i påvente av at alt skal løse seg ved en naturlig avgang.

Som innbyggere er vi imidlertid avhengig av en ærlighet i politikken.

Og hvis det faktisk er slik at regelverket er dårlig, så må det gjøres noe med.

Hvis det kun er slik at det er kjemien eller tilliten mellom to personer som er dårlig, så er det faktisk slik at det også må gjøres noe med.