De håpløse forholdene er viet stor oppmerksomhet, og engasjement i både debattmøter, politiske møter og media.

Problemstillingen er såre enkel: Det offentlige oppfordrer alle og enhver, til å reise kollektivt. Men makter ikke legge forholdene til rette.

Det er ikke stort bedre i Drammen eller på Brakerøya for den saks skyld.

Og i Asker har man sågar vurdert å nekte innbyggere fra andre kommuner å parkere innenfor jernbanestasjonens område.

Konsekvensen kan leses om i dagens avis der Ann Solveig Eriksen forteller om den håpløse situasjonen som pendler.

Lierposten har fått mange henvendelser som bekrefter det samme. Svaret fra Jernbaneverket viser at de ikke er på samme planet som pendlerne. Å tro på avbøtende tiltak som flere bussruter og flere sykkelparkeringsplasser, blir som å tro på julenissen. Flere bussruter har vært et tema i Lier siden «tidenes morgen» uten at noe blir bedre.

Og å tro at flere vil bruke sykkel bare det kommer sykkelparkeringsplasser, er ren utopi. Nei, da er det bedre å lese det som faktisk er realiteten i svaret:

* For det første er det er ikke et ønske fra det offentlige å bruke mer penger for å få flere parkeringsplasser på Lier stasjon.

* For det andre: I påvente av en ny jernbanestasjon på Lierstranda så er det åpenbart heller ikke noe poeng i planlegge for framtiden.

Tragisk nok er dette nok et stykke samferdselspolitikk anno 2014.