Etter det siste vedtaket skal området være ferdigstilt først 15. august 2012.

Det er mildt sagt kontroversielt fordi politikere og partier - med Høyre i spissen - har forlangt en avslutning på arbeidet. Det har vært rettet mye kritikk mot fyllinga, og det har vært et sterkt politisk ønske om å få den avsluttet.

Arbeidet på fyllinga har også skapt et lokalt engasjement på Tranby, og har vært mye omtalt i media.

Da saken var til behandling denne gang, var det imidlertid kun SV som sto på sitt tidligere standpunkt om at arbeidet skulle ferdigstilles inneværende høst.

For dem som stemte for en utsettelse var årsaken åpenbar: En utsettelse var nødvendig for at arbeidene skulle bli tilfredsstillende utført.

Planutvalget har i denne perioden blitt satt på mange tøffe prøver. Det har vært en rekke saker til behandling der store aktører har vist sin makt, og fått gjennom saker, til tross for at det ikke har vært politisk ønsket.

Men overmakten har vært for stor, og utvalgsleder Karl Bellen har erkjent at det er vrient å håndtere de store aktørene. De aktører som har kunnskap og muskler til å navigere seg gjennom de politiske beslutningsprosesser til egen fordel.

Det var en sann og modig erkjennelse av en hardtarbeidende utvalgsleder. Lokalpolitikere ønsker sterk politisk styring, men opplever til stadighet at de store samfunnsaktører spiller det politiske spillet lite grann bedre enn dem selv.

Nå skal det ikke dermed være sagt at driverne av Skjeggerudfyllinga har gjort dette bevisst.

Nærheten til Oslo gjør også at fyllinga trolig kunne spilt en svært miljøvennlig rolle i mellomlagring av masse som i dag sendes mange mil av gårde på lastebiler.

Men akkurat det har politikerne bestemt.