Begge de to store partiene vil gjerne kalle seg valgets vinnere. I realiteten kan det være kommunens innbyggere som trakk vinnerloddet.

Fordi valgresultatet forhåpentligvis vil gjøre kommende fireårsperiode langt mer spennende og interessant enn forrige periode.
Fordi alderssammensetningen er langt mer sammensatt, og polariseringen og frontene blir tydeligere.

Det fremmer forhåpentligvis den politiske debatt.

Helene Justad (H) avløser Ulla Nævestad som ordfører. Det blir ingen enkel oppgave å ta over etter en av Norges mest populære ordførere. Men Justad er en erfaren politiker, har et solid støtteapparat i ryggen, og vet hva hun går til.

Justad kommer imidlertid til å bli møtt av en sterkere opposisjon. Dessuten gjorde ikke Høyre det brakvalget de selv ønsker å framstille det som. Mens resten av regionen ble truffet av en Høyre-bølge, var det stille vann i Lier med kun en liten oppjustering fra 2007-valget.

Det fratar likevel ikke Høyre den sterke posisjonen partiet har. Med en sterk posisjon og opposisjon kreves det tydelighet i politikken, og forventninger om å gjennomføre valgløfter.

Lier har vært gjennom noen krevende år, men større utfordringer står i kø. Det kommer til å bli en stor politisk debatt om konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Det skal investeres i de store sektorene skole og omsorg. Kommunale bygninger og veier står foran store vedlikeholdsbehov.
Framtidens Gullaug og Lierstranda skal formes, og den regionale infrastrukturen står foran nærmest uløselige utfordringer.

I dette landskapet skal Høyre - som det ledende partiet i Lier - navigere. Det er sikkert greiere når det blåser Høyre-vind, men opposisjonen heiser ikke storseilet uten grunn.

De ønsker sterkere politiske skillelinjer.