Du husker kanskje historien da Statens vegvesen skulle bedrive fjellrensk langs Ringeriksveien fra Sylling til Skaret i 2008. Det var planlagt å vare i åtte dager, men endte med at veien var stengt i totalt åtte måneder, og prosjektet fikk en prislapp på 20 millioner.

Det var da en representant for veivesenet uttalte: «Det skulle aldri gått vei fra Sylling til Skaret».

Bakgrunnen for den noe uformelle uttalelsen var de porøse grunnforholdene som gjør at veien aldri vil tåle den etter hvert svært belastende tungtrafikken som dundrer gjennom Lier hver eneste dag.

Vi tror også at både naboer og brukere av hele strekningen fra Amtmannsvingen i sør, til Skaret i nord gjør seg de samme tanker: Ringriksveien er ikke dimensjonert for den trafikken den til daglig utsettes for, og i potten ligger menneskers liv og helse.

I tillegg til dårlige grunnforhold er veien for smal, svingete og for dårlig vedlikeholdt.
Det foreligger heller ingen planer om tiltak for å gjøre situasjonen bedre. Til det er prislappen for høy.

Vi håper besluttende myndigheter innser at den trafikkfarlige strekningen trenger tiltak. Er det ikke penger, må andre tiltak vurderes.

Vi oppfordrer derfor til å vurdere en stenging av Ringeriksveien for gjennomgående tungtrafikk.
Årsaken er åpenbar: Strekningen er farlig nok som den er, og en slik begrensning vil i hvert fall gjøre situasjonen noe lettere.

Og dessuten: Den nordgående tungtrafikken har et alternativ via Sandvika, og vil da kjøre på en vei som er riktig dimensjonert.

Det er ikke Ringeriksveien.