For å slå det fast: Det har seg altså ikke slik at rådmann Hans-Petter Christensen er en mann med horn i panna, og som ønsker alt det verste for Liers befolkning.

Christensen og hans stab er imidlertid gitt et mandat om å framlegge et dokument som skal skape grunnlag for budsjettdebatten.

Det er altså ikke et budsjettforslag, men et beslutningsgrunnlag.

Grunnlaget skal i hovedsak gi en bakgrunn for prioriteringer, og inspirere politikere til realitetsorientering.

Rådmannen må selv ta ansvar for å være utydelig på denne rollefordelingen, media må ta ansvar for å presentere grunnlagstankene som sannheter, og politikere må ta ansvar for å fyre oppunder.

Den lite heldige konsekvensen av dette ser vi i den frykten som er skapt etter at det ble kjent at rådmannen «foreslo» å utsette byggingen av nytt sykehjem.

Som Lierposten skrev på lederplass i forrige uke; Det var svært liten realitet knyttet til «forslaget».

Men det var en viktige tanke i grunnlaget.

Ikke minst fordi det ikke er noe «forslag», men kun et grunnlag for å synliggjøre det som er den harde realiteten:

At kommunen har for så vidt råd til alt den vil.

Men den har ikke råd til alt på en gang.

Det må altså foretas prioriteringer. Og det er det politikerne som skal gjøre.

Der er det forhåpentligvis ingen som vil utsette bygging av nytt sykehjem.

Det er viktig at tanker om kommunens økonomiske prioriteringer løftes ut i det offentlige rom, og skaper debatt.

Det kan sågar være at debatten uansett hadde blitt som den har blitt.

Men å skyte på pianisten er i denne sammenheng sløsing med ammunisjon.

Ikke minst fordi det er hele orkesteret bak som står for forestillingen.

Kommunens økonomiske prioriteringer - både tidligere og nå - er og blir et politisk ansvar.

Uansett hvordan beslutningsgrunnlaget legges fram.