Det ikke noe nytt at fotballtrenere gir seg.
Men når Stoppens A-lagstrener Ole-Petter Engebretsen ga seg før helgen, med manglende treningskultur som begrunnelse, er det god grunn til å reflektere over situasjonen.

Nå kom ikke utfordringene i Stoppen overraskende. Det var samme signaler i både Liungen og Spa/Bra, der begge A-lagene slet med dårlig frammøte på både trening og kamp.
En situasjon som på mange måter presset fram samarbeidsprosjektet Stoppen SK.

Men den lokale nivåhevingen kom aldri. Med det resultat at seniorfotballen samlet sett i Lier er på et labert nivå.

Signalene har vi sett i store deler av sesongen, men det toppet seg i bortekampen mot Modum i mai, da laget måtte avslutte med ti mann på banen – fordi det rett og slett ikke var med spillere nok.

Det er ille for Lier, og det er ille for regionen.

Med 25.000 innbyggere i kommunen skulle det absolutt vært rom for et godt og hardtsatsende lag i 3. divisjon, som et godt kamp- og treningstilbud, og samtidig noe å strekke seg etter for unge talenter.

Det er i bunn og grunn det det handler om; Å gi et godt aktivitetstilbud til lokale fotballspillere som har lyst og er motiverte til å gi idretten en sjanse.
En god treningskultur og godt kamptilbud både på junior- og seniornivå er essensielt i et slikt tilbud.

Stoppen styrer tilsynelatende mot et nedrykk til 4. divisjon.
Hvis ikke det nye trenerteamet, bestående av Thomas Røed og Kristian Bye-Andersen, klarer å skape noe som ikke har vært skapt så langt.

Trøsten er i hvert fall at begge vet hva som kreves.