Jo da - vi vet at de respektive partier knapt er i gang med nominasjonsprosessene. Og at vi først skal få vite hvem vi skal stemme på, og så få vite hva vi skal stemme på.

Men vi mener også at partiene allerede nå bør gjøre seg noen tanker om hvordan partiprogrammet skal se ut. Det bør nemlig matche svarene på de økonomiske utfordringene kommunen står overfor.

Det positive er at politikerne virkelig har mulighet til å vise seg fram, markere sitt politiske ståsted og synliggjøre politiske skillelinjer.

Vi mener også at Liers innbyggere - i god tid før valget - har krav på å få vite hva politikerne mener om hvilke konkrete grep som må gjøres for å nå målsettingene i den økonomiske sparepakken.

De store innsparingskravene Lier kommune står overfor vil måtte kreve dyptgripende tiltak. Det nytter ikke lenger med «bare» flate kutt som i politisk sammenheng er et usynlig tiltak.

Omstilling og omstrukturering må til. Det må gjøres valg. Og hvilke valg de politiske partier ønsker å gjøre, har de nå en glimrende anledning til å fortelle sine velgere før kommende valgkamp.

Så enkelt er det.

Da ønsker vi oss partiprogrammer med mindre generelt ordgyteri og selvfølgeligheter. Vi ønsker flere konkrete tanker om tiltak og veivalg.

For de partier som følger oppfordringen vil det bli krevende prosesser. Det er mer kostbart å stå på barrikadene og ha konkrete meninger.

Vi håper velgerne vil ta innover seg at i slike situasjoner er det de modige som tør.

De feige lar være.