LEDER: I Lier skal det utredes to muligheter for hvordan man skal utvikle Lierbyen sentrum.Eiendomsutvikler Ticon har lansert sine planer om videre utvikling av Fosskvartalet, nytt leilighetsbygg ved Andershaugen, og en opprusting av det åpne rommet mellom Fosskvartalet og Rådhuset.

Kommuneadministrasjonen skal etter påtrykk fra et politisk flertall se på muligheten til en tilsvarende utvikling, men med Rådhuset og et påbygg av dette som kan gjøre Rådhustorget til sentrum for utviklingen.

Begge prosjekter er spennende og kan representere det største veiskillet for Lierbyen sentrum siden hovedveien ble lagt utenom.

Felles for begge prosjektene er tanken om et hovedbibliotek som selve navet i utviklingen.

Et bibliotek som i første rekke skal gjøres mer tilgjengelig med inngang fra gateplan, men som også skal utvikles til et moderne bibliotek som vil være mer arealkrevende.

Vi leser i en regionsavis at yngre - skoleelever og studenter - i stadig økende grad får øynene opp for det lokale biblioteket, og ønsker å bruke det mer.

I en samfunnsutvikling der de naturlige møteplassene blir stadig færre, ser stadig flere behovet for de muligheter som kan skapes.

Det har etterhvert utviklet seg en bred politisk enighet om å «gjøre noe» med biblioteket i Lierbyen. Vi håper på en en sentrumsutvikling, og at det vil realisere drømmene om et større, mer aktivt og tidsriktig bibliotek som en viktig møteplass på tvers av generasjoner.

For det er som det i sin tid ble påpekt i en pizzareklame: Den beste tiden er den du kan tilbringe sammen med andre.