Lierdagene for to år siden og julemarkedet på bygdetunet senere på året.

På begge steder hadde Lierposten leid inn personer som skulle selge abonnement til kampanjepris. Tilbakemeldingene fra dem som skulle selge var entydige og felles for begge arrangementene: - Alle vi spør sier at de allerede leser Lierposten. Ingen vil kjøpe.

Det er selvsagt sammensatte årsaker til det, men det er ikke poenget denne gangen. Poenget denne gangen er følgende forklaring gitt av en person med sterke Lier-røtter og -identitet:
- Du skjønner. Det er de samme menneskene som dukker opp på Lierdagene og på bygdetunet som også leser Lierposten.

Eller som en annen litt spøkefullt sa: - I Lier identifiserer en tredjedel seg med Drammen, en tredjedel med Asker og Bærum og en tredjedel med Lier.

Dette skal definitivt ikke handle om Lierpostens abonnements- eller lesertall. Dette skal handle om Lierdagene, og for så vidt andre kulturaktiviteter i kommunen.
Og om hvorfor det finnes så mange personer som har et distansert forhold til hva som skjer i egen kommune, og som innerst inne ikke kjenner en identitetsfølelse til kommunen de bor i.

Egentlig litt merkelig, for vi vet at mange innflyttere til Lier nettopp er på jakt etter de verdier kommunen representerer.

Uten at vi er i nærheten å kunne belegge hver eneste påstand så aner og vet vi at ved store arrangement som St. Hallvardspillet, Eplefestivalen, Jordbæreventyret, Norway Grand Prix og nå Lierdagene, er antall besøkende fra kommunene rundt relativt sett svært høyt, sett i forhold til en naturlig besøkstilgang fra egen kommune.

Det er selvsagt mange årsaker til at det er slik.

Ikke minst er det historisk betinget og forsterket av en nærhet til nabokommunene. Det har å gjøre med arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. På mange områder er Lier en ung kommune, som på godt og vondt har lent seg på infrastrukturen til nabokommunene. Og - ikke minst - Lier har verdier som gjør at personer utenfra har lyst til å reise hit.

Vi skal ikke vurdere hva som er viktig eller riktig, men må kunne konstatere at for Lier er det viktig å bygge identitet.

Å knekke identitetskoden er imidlertid krevende.Redaktør Pål A. Næss