Kjære Thorbjørn: Det er selvsagt også stort for Lier.

Vi føler oss trygge på at vi har en samlet befolkning i ryggen når vi med dette overbringer de største gratulasjoner.

Ifølge Wikipedia består Europarådet nå av 47 medlemsstater med til sammen 800 millioner innbyggere. Jagland blir den øverste lederen for 1800 ansatte.

Det er med andre ord et stort arbeid liungen Jagland nå skal i gang med, og som plasserer ham i bås med Trygve Lie (generalsekretær i FN) og Gro Harlem Brundtland (generaldirektør i Verdens helseorganisasjon).

Thorbjørn Jagland fikk hele 165 av 245 stemmer. Stemmetallene viser at det blant medlemslandene var stor støtte til Jaglands kandidatur.

Og både de internasjonale og nasjonale reaksjonene viser at det er bred tilfredshet med den nye generalsekretæren.

Det er naturlig nok knyttet store forventninger til Jagland.

Ikke minst med tanke på å gjøre Europarådet mer synlig, og håndteringen av de store utfordringene knyttet til menneskerettighetsspørsmålene i Øst-Europa generelt og Russland spesielt.

Europarådet ble opprettet blant annet med henblikk på å forsvare menneskerettighetene, det parlamentariske demokrati og prinsippet om rettsstaten (ifølge eget nettsted).

Målet er å nå fram til større enhet mellom medlemmene.

Dette er et arbeid Jagland har snakket varmt om i mange år.

Det er med andre ord god grunn til å støtte alle dem som mener Jagland er rette mann for jobben.
Lier Sykehus

Når Sykehuset Buskerud i dag kan bekrefte at prislappen på å verne byggene på Lier sykehus kan komme opp i 200 millioner, kan det neppe komme som noen overraskelse.

Enhver som har sett de falleferdige bygningene på nært hold forstår at det arbeidet planutvalget påla Sykehuset Buskerud vil medføre en betydelig kostnad.