Det er ikke det at jeg har vært så veldig opptatt av sangtekster. Tvert i mot har jeg alltid undret meg litt over personer som mener at sanger og artister har betydd så veldig mye for dem.

På den annen side: Jeg husker fortsatt da Bjørn Eidsvåg slo gjennom med låta Bakerste benk (ja da, vi er på 70-tallet), med en tekst som åpnet noen øyne. En tekst som fokuserte på evnen til å faktisk sette seg på bakerste benk, utenfor begivenhetens sentrum, og observere det som skjer med et nytt blikk.
Og så la seg undre over det.

Til stadighet har jeg opplevelser som gjør at jeg tenker på en annen tekst av den samme artist.

Det er en meg herinne
som famler rundt i blinde
trå forsiktig inn og led meg
trøst meg, gled meg
- men fremfor alt: Se meg.


I sangen Se Meg synger Eidsvåg om å se mennesket bak masken. Teksten kom for eksempel for meg da jeg var på juleavslutningen for prosjektet Inn på Tunet. Tøffe gutter som ikke helt fant seg tilrette i tradisjonell skoledag, men fikk en dag på en bondegård.

- Dette er utrolig fine gutter, sa Øystein Narjord til Lierposten, og henviste blant annet til timesvis med samtaler rundt et bål i skogen.

Det bør være rimelig enkelt å tenke seg fram til hvorfor de samme gutta alltid møtte opp på skolen akkurat denne dagen.

Det handler om det motsatte av å sette i bås. Det handler om å se mennesket.

Den samme teksten slo meg under budsjettbehandlingen i kommunen og om beslutningstagere faktisk tar med seg denne dimensjonen når de fatter sine avgjørelser.
Og om den endelige effekten av eksempelvis økt voksentetthet i skolen, og flere ansatte i omsorgssektoren, faktisk ikke behøver å være noe annet enn at vi øker muligheten til å se hverandre litt bedre.

Innsatsen kan ikke prissettes, men Se meg-effekten er sikkert verdt det. I hvert fall for dem som blir sett.

Det gjelder forøvrig deg og meg også. Om evnen til å se hverandre.

Julen kan være en fin anledning til akkurat det.

På vegne av oss alle i Lierposten er det en glede å ønske nettopp deg en riktig god jul.