Skognæringen har brukt sommeren til å hamre løs på Lier kommune.

Lier kommunens såkalte manglende vilje til å imøtekomme tømmerbransjens forventning, håp eller drøm om utskiping av tømmer fra Lierstranda, har skapt store overskrifter selv i riksaviser.

Det kan i parentes nevnes at det kan være mange gode grunner til å ta en konflikt med både kommunepolitikere og – administrasjon.

Denne gang var det imidlertid et skudd i blinde.
Eller kall det gjerne selvskudd.

Ikke minst fordi bransjens organisasjoner har avslørt en manglende forståelse for selv de enkleste mekanismer innen offentlig saksbehandling.

Representanter for den mektige organisasjonen Norskog har vært sjelden krass i sine ordvalg.
I etterpåklokskapens lys blir det bare pinlig når store deler av kritikken baserer seg på faktafeil, og mangel på kjennskap til lokale forhold.

Likevel rører ikke det ved selve kjernen i saken: At tømmerbransjen har akutt behov for utskiping av tømmer.

Fakta er imidlertid at tømmerterminalen på Lierstranda trolig ikke kan brukes uten omfattende investeringer, som igjen vil kreve mange års drift.

Derfor burde tømmerbransjens organisasjoner brukt vel så mye ressurser for å jobbe fram nye og varige alternativer for utskiping av tømmer.

Prosessen rettet mot Lier kommune har i hovedsak basert seg på mer eller mindre uformelle henvendelser, avløst av skudd fra hofta når resultatet ikke er blitt som ønsket.

I vårt demokrati er vi gjerne takknemlig for at slik taktikk ikke når fram.