NorTekstil kan være på vei ut fra Lier.
Det kan bli konsekvensen av planutvalgets vedtak i dispensasjonssøknaden fra vaskeribedriften som er nødt til å utvide på Linnesstranda for å møte behovet fra nye kundegrupper.

Hvis utvidelsen i Lier ikke lar seg gjennomføre, har NorTekstils ledelse vært tydelige på at utvidelsen må skje et annet sted.
Det forretningsmessige naturlige vil være å flytte hele virksomheten.

Eiendommen der vaskeribedriften har sine lokaler, ligger i det ytre hjørnet av det som i framtiden skal bli fjordby. «Alle» er åpenbart enige om at dette er det området innen fjordbyfileten som skal utvikles sist.

For at NorTekstil og tomteeieren skal forsvare en investering på opp mot 170 millioner kroner, forventer de en garanti for videre drift på minst 25 år.

«Alle» er åpenbart enige om at NorTekstil er en viktig bedrift for Lier-samfunnet.
«Alle» er åpenbart enige om at det er en mønsterbedrift.
«Alle» er åpenbart innforstått med at en storinvestering krever en langsiktighet i driften.
«Alle» er åpenbart enige om at det etter alle solemerker vil ta minst 25 år før det gjeldende området blir utviklet til fjordby.

Men der stanser idyllen.

Fordi politikerne ikke tør å tallfeste den forutsigbarheten bedriften har behov for, og bedriften forventer mer enn fagre løfter.
De vil sikre langsiktigheten i vedtaksform.
Og det er forståelig.

Og da blir alle fagre ord kun tomme politiske løfter.
Like tomme vil trolig lokalene på Linnesstranda være innen få år.