Det er mange som skal høres, og alle skal i prinsippet kunne si sin mening, og kunne komme med innspill.

Det er krevende å ha oversikt over slikt, og det er en omfattende logistikk for dem som administrerer.

Og det er omfattende for alle politikerne som skal gå gjennom desimeterhøye papirbunker der stort sett hver eneste side handler om alt fra noens ønsker, krav, innsigelser til nye og gamle retningslinjer og lover gitt av et eller annet statlig organ.

Alt skal så sys i sammen med det som skal være det styrende dokument for utviklingen av kommunen de nærmeste årene.

Hvert eneste punkt er viktig for "noen" - helheten er viktig for alle.

Det handler om alles hverdag.

Det handler om hvor det skal bygges, hvor store skolene skal bli, hvor veier skal gå, hvor barnehager skal bygges, hvor næringsutviklingen skal være, hvor markagrensen skal gå etc. etc.

Det handler om nivået på de kommunale tjenestene.

Hva hver enkelt av oss kan forvente av kommunal støtte når verden ikke lenger er akkurat som den var, og behovet for hjelp melder seg.

Det bør si det meste om alvorligheten i det arbeidet som nå er inne i sin sluttfase.

Før jul skal kommuneplanen vedtas.

Metodikken for dem som jobber tettest på planen er for så vidt ikke noe hokus pokus.

Dette gjøres i hver eneste kommune i landet, og har vært gjort mange, mange ganger.

For mange kan det være drevet av god gammeldags erfaring.

Men de fleste innbyggerne har en begrenset kjennskap til kommunal saksgang og planleggingsarbeid.

Og det kan være krevende å sette seg inn i.

Kommunen bør sette av ressurser for å sikre at kommunens innbyggere sikres en lettfattelig og forståelig inngang til konsekvensene av det omfattende planarbeidet som foregår.