La oss først gå rundt 30 år tilbake i tid.

Da ble de første planene for et motorsportanlegg i Leirdalen lansert. Drømmen var å etablere et gigantisk motorsportsenter med plass til go-cart, speedway og motocross.

Cirka 10 år senere, i 1995 ble de samme planene lagt på is.

Den gang var det støybereningene som sendte planene tilbake til skuffen. Der ble de liggende i nærmere 10 år før de ble hentet fram igjen - dog i en noe modifisert utgave, men byggingen av det som i dag framstår som landets ledende motocrossanlegg, var i gang.

Det har tatt mange år å sluttføre det imponerende anlegget. Utallige årsverk har vært lag ned i ren dugnadsinnsats. Fremdeles legges det hundrevis, for ikke å si tusenvis, av frivillige timer ned hver eneste måned.

Målet er å skape et bredt og godt tilbud til motorinteresserte i regionen. Lier Motorsportklubb framstår nå som landets ledende.

Riktignok har det vært kritiske røster. Først og fremst rettet kritikken seg mot støv- og støyplager, og under anleggsperioden ble det påvist avrenning av forurensede sedimenter ned til Damtjern.

Motorsportklubben svarte opp kritikken med omfattende tiltak og planer som viste at den tok problemet på alvor.

Uansett dugnadsinnsats og mange spennende tiltak rettet mot et bedre miljø, så vil det være kritiske røster til motorsport.

Slik vil det alltid være.

Vi ser imidlertid også en av Liers største og mest aktive idrettsforeninger som gjør en stor innsats rettet mot motorinteresserte barn og ungdom.

De som tar en tur opp til Leirdalen i helgen vil få en føling med viktigheten av det enorme arbeidet som er gjort og som gjøres.