Det er valgkamp, og Høyre og Arbeiderpartiet sentralt kappes om hvem som fortest kan bygge ferdig rv23. Og begge partiene mener det er den beste garantist for fortgang i planene om nytt sykehus på Gullaug.
Er det noen der ute som klør seg i hodeskallen og lurer på hva som skjer? I og med at det har skjedd fryktelig lite i begge sakene fram til nå?

Det er ikke lett i holde tunga rett i munn og forsøke å finne årsak og skyld for at begge prosjektene er skjøvet altfor langt fram i tid. Det kan forklares med prosesser her og beslutninger der, men konklusjonen er likevel den samme: Rv23 er fortsatt like uholdbar på Liers side av kommunegrensen, og tomten på Gullaug er fortsatt ikke kjøpt. Og hvem vet - kommer det et nytt sykehus? Og eventuelt når?

Det eneste som er sikkert er at frustrasjonen øker hos samtlige som føler seg direkte (og sikkert også indirekte) berørt av begge prosjektene.

Det hjelper imidlertid svært lite å love mer enn man kan holde, og Erna Solberg kan godt få klask på lanken for urent trav når hun påstår at arbeidet med den mye omtalte tunnelen mellom Dagslet og Linnes kan starte opp i 2011, bare Høyre får flertall for sin finansieringsmodell.
Som Statens vegvesen i dagens Lierposten grundig redegjør for: Det er ikke mulig å starte opp så tidlig.

For Arbeiderpartiet kom Solberg-missen beleilig i den forstand at de kunne benytte muligheten til å slå tilbake på noe alle har et forhold til: Nemlig løftebrudd.

Lise Christoffersen grep anledningen, samtidig som hun benyttet den til å kritisere de lokale Høyre-ordførerne for å være lite aktive for å få fullført rv23 tidligst mulig.

Der burde Christoffersen vært langt mer varsom. Fordi det er en åpenbar usikkerhet som råder rundt det foreliggende regulerings- og planarbeidet. Det er også uklokt å være bastant, fordi det må tas hensyn til variabler som kan endre forutsetningen og dermed også framdriften.
Hun bør også være varsom fordi hennes parti har sittet i stort sett de fleste sentrale politiske posisjoner som har håndtert både Gullaug og rv23.

Statens vegvesen redegjør i dagens Lierposten for den videre prosess, basert på de forutsetninger som nå ligger til grunn. Hvis Lise Christoffersen mener det er mulig å snike i den køen, og dermed spare tid, så bør hun redegjøre konkret for det.

Det er imidlertid grunn til å minne om at rv23-prosjektet er et helt annet prosjekt enn Drammenspakken hun kjenner godt, og er underlagt en mer rigid planleggingsprosess enn tilfelle var for Drammen.