Haugerudmyrene er et av 22 områder i Norge der orkideen vokser.

Den fikk økt fokus da Miljøvernministeren i 2008 rettet en formell henvendelse til Lier kommune ved ordfører Ulla Nævestad, der kommunen ble oppfordret til å ta spesielt vare på myrflangren.

I den nye kommuneplanen har Lier kommune foreslått at området skulle tilbakeføres fra næringsareal til LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde).
Dermed satte kommunen en stopper for framtidig næringsutvikling på området.

Dessverre er det i mange situasjoner umulig å gardere seg mot vandaler. Det er opprørende at personer har funnet det for godt å sprøyte ned orkideen med gift. Det virker også totalt umotivert.

Det er betryggende at flere instanser, deriblant Lier kommune, har anmeldt saken til politiet. Også Norsk Botanisk Forening og Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold har varslet at de har gjort det samme.

Det er lett å forstå at mange lar seg opprøre over orkidédrapet på Tranby. Det er imidlertid urovekkende at flere personer mer enn antydet at det ligger næringsinteresser bak.

Den kraftige kritikken rammer selvsagt grunneier Nils Chr. Gevelt, som kjøpte området i 2004 med tanke på næringsutvikling.

Nå klarer helt sikkert eiendomsutvikleren fra Hokksund å forsvare seg selv, men det er verdt å merke seg at han også har fått svært endrede forutsetninger etter at han kjøpte den mye omtalte "orkidétomta" for fem år siden.

Kjøpet ble gjort etter godkjennelse av Lier kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Etter det vi kjenner til var saken også til høring hos diverse naturvernorganisasjoner.

Det er selvsagt både frustrerende og irriterende når man opplever at 30-35 mål av en eiendom man har betalt noen millioner kroner for, likevel ikke kan utvikles. Men det er en del av risikoen når man driver med eiendomsutvikling. Noen prosjekter er mer risikofylte enn andre.

Men at giftsprøytingen av myrflangrene er skapt av næringsinteresser, er en antydning man burde holde seg for god til å komme med. Selv om følelsene løper løpsk.

Det er pr. dags dato ingenting som tyder på at herr Gevelt har løpt rundt i skogen på Tranby med en giftsprøyte på ryggen og forgiftet planter.

Tvert imot tror vi politiet er avhengige av tips fra publikum for å finne en løsning. Vi både håper og tror at noen vet noe som etterforskere kan ha nytte av.