E134 gjennom Lier har lenge vært en trafikal flaskehals. Dette er veien alle ønsker seg, men ingen vil ha. Sist ute med det ønsket er ingen ringere enn ordfører i Drammen Monika Myrvold Berg. I beste sendetid uttaler hun til NRK at hun ikke skal bry seg om hva vi gjør i Lier bare det ikke får konsekvenser for Drammen. Spørsmålet blir da om ordføreren skjønner at å bygge veier handler om å knytte kommuner sammen. E134 vil nødvendigvis påvirke Drammen så jeg foreslår at ordføreren heller blir en konstruktiv deltaker i spørsmålet om å få denne veien på plass.

Alle som følger med på «såpeoperaen» E134 vet at forholdene til befolkningen langs veien er uakseptable, men jeg er usikker på om alle skjønner hva det innebærer. Redusert livskvalitet er et stikkord. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har riktig nok siste uken tatt grep for å hindre 14.000 biler i å kjøre gjennom et boligfelt i Ringsaker fordi han så at dette var til fare for liv og helse. Vil han gjøre dette igjen? Er våres liv og helse mindre verdt for KrF-politikeren? Som en påminnelse passerer 20.000 biler/tungtransport forbi husene ute på Lahell hver dag. Vi har også skole, butikker, liv og helse ….

Departementet har bevilget 3,8 mrd. til prosjektet. Flott det, men det er ikke nok. Hvorfor skal prosjekter alltid underfinansieres? SVV anslår at prosjektet mangler 0,5 mrd. kr for å imøtegå ønsket trasévalg. Hvorfor må da denne saken treneres ytterligere politisk? 500 mill. er en «pølse i slaktetida» når vi snakker veibygging. Det er på tide å slutte med prat og heller vise til resultater Hareide. Lier, regionen og Norge trenger denne veien.

Til sammenligning bevilges det milliarder til prosjekter det er vanskelig å se samfunnsnytten av. F.eks. skal Nordøyvegen gi fastlandsforbindelse til Ålesund for 2700 personer. Dette prosjektet har en lengde på 37 km og omfatter blant annet fire fjordkryssinger. Kostnaden for dette prosjektet vil ende på ca. 6 mrd. skattekroner! Det er bare å gratulere innbyggerne i nord med ny flott vei, men dette er verken transportøkonomisk eller samfunnsøkonomisk. Konsekvensene for denne utbyggingen vil være at alle kommunene i regionen får en investeringsstopp og må spare på andre områder de neste 10–12 årene. Dette vil dermed gå utover vedlikehold, skole og helse. Er det verdt det? Neppe, men en fjær i hatten til politikere som fikk navnet sitt på prosjektet.

Dette får meg til å spørre, har samferdselsministeren/departementet mistet vurderingsevnen? Jeg oppfatter at statskassa skal brukes til felles beste for flest mulig. Disse veiprosjektene viser noe helt annet. Ut fra alle konsekvensutredninger og analyser vi har vært gjennom de siste 30 årene er det underlig at ikke E134 allerede er ferdig, men dette kan stå som et eksempel på hvordan politikk er i praksis. Et lite tips til de som sitter med kalkulatoren i departementet er å bruke kostnad vs. nytteprinsipp. E134 Dagslett -Linnes har 20.000 passeringer hver dag, knytter øst med vest samt sørligere regioner og har stor samfunnsøkonomisk verdi i tillegg til at overbelastningen på lokalveien forsurer liv og helse for alle langs strekningen. Dette er resultatet og konsekvensen av 30 år med politikk.

Knut Arild Hareide – vi trenger vei nå!