Klaget på dagbøter på 700.000 kr – fikk ikke gehør

Selv om Lier kommune satte ned tvangsmulkten med over én million kroner, var ikke Wenche Steen fornøyd.