Kjøpesenterdøden

Tone Birgitte Bergflødt (Sp)

Tone Birgitte Bergflødt (Sp)

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter en lang debatt, vedtok et flertall i kommunestyret tirsdag 8. september, å si ja til omregulering av næringsarealer til også å gjelde detaljhandel i Skansen næringspark i Ringveien på Tranby. Senterpartiet delte seg i avstemmingen, to stemte for og to stemte mot.

Den splittelsen illustrerer saken godt. «Kjøpesenterdøden» truer Liertoppen, som den truer andre sentre rundt om i landet. Netthandel er en økende trussel, og korona har framskyndet «sykdommen».

Vi hørte senterlederen på Liertoppen orientere om den svekkede tilstanden til Liertoppen på møtet. Det ble uttrykt bekymring for kundegrunnlaget til Coop-butikken på Tranby Torg. Det pågår et stedsutviklingsprosjekt på Tranby Torg, en gruppe arkitektstudenter vier sin masteroppgave til å skrive om nettopp det.

I den forbindelse ville det være interessant å vite hva de tenker om å tillate detaljhandel i Skansen Næringspark i Ringveien. Hva vil konsekvensen for befolkningen på Tranby bli, hvordan er handlemønsteret nå, og hvordan vil det endre seg etter at den nye aktøren er på plass?

Espen Lahnstein i Sp fremmet et utsettelsesforslag i saken, nettopp for å få belyst dette, beslutningsgrunnlaget var noe tynt. Forslaget falt, og vi splittet oss altså i stemmegivningen.

I Lier er det smått med næringsarealer. Det var også et av ankepunktene mot å si ja til å omregulere noe av de dyrebare næringsarealene til detaljhandel. Kan løsningen på det ligge rett foran nesa på oss? Kjøpesenterdøden er reell. På Liertoppen er det trist å se alle de tomme lokalene med nedrullede markiser. Kaféområdet er kraftig innskrenket, der det før var en hel rekke å velge i.

Netthandel, miljøhensyn som resulterer i høyere bevissthet og mindre forbruk, større fokus på lokalmat og nærhet, miljøfokus på sykkel- og gange til butikken, og selvsagt koronatrusselen som gjør at mange vegrer seg for å oppsøke steder med mange mennesker, er stikkord for det som skjer.

Er dette en forbigående og ekstrem situasjon, eller en trend som har kommet for å bli, og som kommer til å forsterke seg med tida?

Skal vi «tilbake til normalen», eller må vi innse at det blir en ny normal?

Hvordan ville det vært om en del av detaljhandelarealene på Liertoppen kunne benyttes som næringsarealer for kontor og industri?

Da ville man få løst noe av knappheten på den slags næringsarealer, samtidig som man opprettholdt et levedyktig senter, i noe mindre format.

I Senterpartiet ønsker vi at folk skal ha mer nærhet til tjenester. Kanskje er framtida etablering av små nærbutikker og spesialforretninger spredt litt rundt omkring, framfor store monokulturer? Kjøpesentrene representerer faktisk en monokultur, til tross for mangfold i varer, for å låne et uttrykk fra landbruket. Å benytte halve Liertoppen til annen næring kunne bli en vinn-vinn-situasjon. Et mer samlet og koselig senter i den ene enden, og andre typer arbeidsplasser i andre enden, som også ville representere et kundegrunnlag til butikkene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken