Ruters linje 261 Sætre – Drammen går regelmessig, og hva om den kunne svippe innom Lier stasjon? Mange brukere av tog og som bor på strekningen Lahell – Gullaug ønsker å reise kollektivt hjemmefra. Fullt mulig etter min mening.

Dersom det fjernes noen av gratis parkeringsplasser ved nordenden av Tuverudstien vil bussen kunne kjøre innom der og vende turen tilbake mot Gullaugkrysset på vei mot Drammen uten å måtte rygge. (svingdiameteren er stor nok). Dette utgjør en ekstra distanse på akkurat 1 km hver vei og ankomst Drammen vil kun være +/- 5 min. forskjøvet. Fra denne plassen og opp til plattformen på Lier stasjon er det kun 350 m å gå og bør være overkommelig for de fleste.

Med dagens rutetabell retning Drammen vil dette korrespondere med tog retning Oslo og som går 11. min. over hele timer. Motsatt vei er det nok om rutetabellen endres med avgang fra Drammen 3–5 min. seinere enn i dag for å kunne korrespondere med tog fra Oslo som ankommer Lier stasjon 13 min. før hver hele time.

Genialt – ikke sant?