Kultur er mer enn idrett og korps, og vi som korpsforeldre heier på en breddesatsing på kultur for barn og unge.

Idretten har gjort en kjempejobb med å fylle barnas skolefritid med idrett gjennom fotballfritidsordningen FFO, ekstra svømming som del av SFO og ulike former for idrett og bevegelse som del av AKS aktivitetsskole.

Vi etterlyser en kulturfritidsordning - KFO. Med en KFO vil barn i 1.-4. klasse en eller flere dager etter skoletid kunne oppleve og bli kjent med flere deler av kulturen og en ny arena for læring, mestring og utvikling. Mulighetene som ligger i musikk, dans, kreativ tegning, skapende forming, kunst eller teater er mange. Å samarbeide om å lære rytmer og skape musikk, sette opp en forestilling, jobbe med egne talenter og uttrykk er læring for livet. Idrettsplassene blir tomme uten fotballen og 17. mai blekner uten korps, men barna våre trenger flere arenaer.

Vi er kjent med MDG i sine innspill til handlingsprogammet for Lier kommune i 2022 foreslår at kulturskolen skal innlemmes i SFO-tiden. Vi heier på dette initiativet og på Tove Hofstad i Venstre, som også jobber for at kulturskolen skal bli mer tilgjengelig for barn som ønsker det. Vi oppfordrer politikere fra alle partier i Lier til å støtte ideen om KFO for å gjøre kulturskolen tilgjengelig for flere barn og unge, gjerne med et pilotprosjekt i Lier.