Et tidligere ukjent koronavirus har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at vi har en pandemi. Det vil si at det er en sykdom som rammer svært mange mennesker. I Lier kommune, som i Norge og resten av verden, utløser denne pandemien behov for å jobbe ut fra våre beredskapsplaner og på helt nye måter, for å begrense spredningen.

Det er krevende å ta inn over seg de utfordringene denne situasjonen gir oss alle sammen. Jeg har stor forståelse for at flere av dere kjenner på frykt og vanskelige følelser. Det er viktig for meg og for hele kommunen å forsikre dere alle om at vi i Lier kommune gjør det vi kan for å sikre innbyggernes liv, helse og levekår. Samtidig må vi alle gjøre det vi kan for å hjelpe; mot smitte, for omtanke og til glede for hverandre.

Det er faktisk bare fem dager siden – selv om det allerede kjennes som flere uker siden –statsministeren trykket på den store røde knappen. Den norske regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sa statsminister Erna Solberg, og alle partiene på Stortinget sto sammen om denne beslutningen.

Smittefaren ved koronaviruset og flere av de tiltakene som er innført i Norge har stor betydning for oss som kommune:

  • Tilbudene ved helsestasjonen må endres og helsepersonell benyttes der det er mer nødvendig akkurat nå,
  • Skoler og barnehager er stengt samtidig som det skal gis både hjemmeskole og beredskapsskole og –barnehage,
  • Mennesker med behov for bolig og andre tjenester fra kommunen må vernes mot smitte samtidig som de skal gis en meningsfylt hverdag,
  • Idrettslag og idrettsanlegg har avlyst og stengt,
  • Seniorene våre vil ikke lenger kunne delta på våre aktivitetstilbud,
  • Kulturskolen er stengt,
  • Beboere på sykehjem kan ikke motta besøk,
  • Tirsdag åpnet Lier kommune en luftveisklinikk som skal undersøke personer der det er mistanke om koronasmitte. Det er fastlegene som henviser til feltklinikken.
  • Mennesker som jobber i utsatte bransjer er permittert og er redde for jobbene sine og en helt ny hverdag,
  • Når skoler og barnehager holder stengt kan konsekvensen bli at noen barn og unge må tilbringe mer tid sammen med voksne som ikke er trygge for dem. Jeg håper du melder fra til barnevernet dersom du mistenker at barn ikke har det bra.

Dette er bare noen av områdene som er rammet av koronaviruset og de helt nødvendige tiltakene mot spredning.

Nå må kommunen vise seg fra sin aller beste side; når vi skal levere stort sett alle tjenester på helt nye måter og gjøre nye prioriteringer. Det er ingen av oss som har gjort disse avveiningene tidligere, men vi benytter vår fremste fagkompetanse på hvert sitt område. Tusen takk til alle ansatte for deres velvillighet!

Til slutt vil jeg si at situasjonen endrer seg fra time til time og fra dag til dag. Derfor er det også helt nødvendig med et godt overordnet samarbeid i kommunens krisestab, og med fagkompetanse og samarbeid i hele organisasjonen vår. Denne måten å jobbe på skal sørge for at vi kommer ut av denne krisen med innbyggernes behov i fokus. Akkurat nå er det ingenting vi heller vil enn at situasjonen skal gå over. I mellomtiden er det viktig at vi alle føler oss trygge på hverandre.

Ikke ta på hverandre! Ta vare på hverandre!

Beste hilsen

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører, Lier kommune