Kirkene i Lier er åpne for alle

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2016 gjorde Kirkemøtet vedtak om at alle som ønsker det kan bli viet i Den norske kirke. Etter at ritualet var blitt vedtatt av Kirkemøtet ble dette gjort gjeldende fra 1.2.17. Dette gjelder alle norske kirker. Det betyr at verken lokalt menighetsråd eller ansatte kan motsette seg det. Fordi det er forskjellig oppfatning om dette spørsmålet ble det samtidig vedtatt at kirka har to likeverdige syn på dette spørsmålet. Prester kan reservere seg mot å vie likekjønna par.

Men alle kan bli viet i den kirka de sjøl ønsker. Det er prostens oppgave å sørge for bemanning av prest. Samtidig er det kirkevergens oppgave at det er organist og kirketjener på vielsene.

Etter at vedtaket ble gjort presiserte daværende prost og kirkeverger i vårt prosti at alle som ønsker vielser i våre kirker er velkomne. Dette gjelder sjølsagt fortsatt.

I 2019 har jeg hatt ansvar i Lier prosti for at det er prest som kan vie alle. Dette ansvaret har jeg tatt. Fra 2020 blir det prosten i Drammen som overtar dette ansvaret.

Da jeg overtok som prost fikk jeg en oversikt over prester som vier likekjønna par. I løpet av året har det vært utskifting av prester i Lier. Det har ikke vært behov for å få oversikt når det gjelder de nye prestene. Derfor kunne jeg heller ikke gi ei slik liste til Lierposten som de ba om. Jeg mener også at det ikke er riktig av meg å gi ut en slik oversikt.

Da jeg ble kontakta av Lierposten visste jeg ikke at et par i Sylling ønsker å gifte seg i løpet av våren. Journalisten fortalte heller ikke meg hva som var bakgrunnen for spørsmålet. Det fikk jeg først vite i ettertid.

Jeg har den oversikt som er nødvendig. Derfor er det merkelig når redaktøren av Lierposten skriver at jeg avslører at jeg mangler oversikt når jeg ikke kan svare generelt på Lierprestenes standpunkt.

Ellers er det ofte slik at det ikke er den lokale presten som har vielsene i kirkene våre. Det er fordi mange av vielsene gjerne kommer i ferietida og at prestene har frihelger.

Det er sjølsagt ikke hyggelig for oss som kirke når redaktøren bruker uttrykk som «iskaldt gufs» og «guffen bås» når han omtaler kirka i Lier. Vi ønsker ikke å framstå slik.

Derimot er det feil når redaktøren skriver at kirka stenger døra. Vedtaket i 2016 viser at det er det motsatte som skjer. Alle som ønsker å bli viet i kirkene, også i Lier, er velkomne. Vi stenger ikke døra for noen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags