Kartlegger hvem som trenger skole og barnehage

KARTLEGGER: Kristestabenm ble satt onsdag, og møttes torsdag ettermiddag etter de nye tiltakene fra regjeringen. Fra venstre: Ingrid Bjerring (kommuneoverlege), Morten Egeberg (fagleder sikkerhet og beredskap) , Hans-Petter Bjørkli Tryggvason (kommunikasjonsrådgiver), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører), Bente Gravdal (rådmann), Kari-Ann Dale (kommunalsjef oppvekst), Hanne Berg Stubberud (kommunalsjef helse, omsorg og velferd) og Sveinung Kvamme (kommunalsjef organisasjon og utvikling).

KARTLEGGER: Kristestabenm ble satt onsdag, og møttes torsdag ettermiddag etter de nye tiltakene fra regjeringen. Fra venstre: Ingrid Bjerring (kommuneoverlege), Morten Egeberg (fagleder sikkerhet og beredskap) , Hans-Petter Bjørkli Tryggvason (kommunikasjonsrådgiver), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører), Bente Gravdal (rådmann), Kari-Ann Dale (kommunalsjef oppvekst), Hanne Berg Stubberud (kommunalsjef helse, omsorg og velferd) og Sveinung Kvamme (kommunalsjef organisasjon og utvikling). Foto:

Samtlige foresatte har mottatt SMS og må svare på om de har samfunnskritiske jobber.

DEL

Barn med foreldre som har jobber blant annet innenfor helsevesen, vann, avløp, brannberedskap og strøm, skal få tilbud om undervisning/barnepass. Én eller flere av kommunens skoler og barnehager blir da tatt i bruk. Beredskapsbarnehage og -skole vil være på plass i Lier kommune mandag morgen. Her skal barn med foreldre som ikke kan være hjemme fra jobb, få et tilbud om å være så lenge de ordinære skolene og barnehagene er stengt.

Torsdag tok alle elevene ved lierskolene med seg Ipad og lader hjem. De neste par ukene vil undervisningen foregå hjemme for de aller fleste. Personalet på skolene vil bruke fredagen til å planlegge hvordan denne undervisningen skal foregå, opplyser oppvekstsjef Kari-Ann Dale.

Måtte flytte møtet til større rom

Lier kommune satte krisestab onsdag ettermiddag. Det er er nå den operative og strategiske kriseledelsen i kommunen.

Krisestaben ledes av rådmann Bente Gravdal og består av ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som har ansvar for kommunikasjon, kommunalsjefene med ansvar innenfor hvert sitt fagfelt, kommuneoverlege og beredskapssjef. Krisestaben har møter hver morgen klokka 09. Torsdag møttes de også kl. 15. Da fikk også Lierposten være med.

Regjeringen har iverksatt store innskjerpinger i tiltakene for å bekjempe koronasmitten. Blant annet når det gjelder å holde minst én meters avstand til andre personer. Det betydde blant annet at krisestabsmøtet, som var planlagt avholdt på rådmannens kontor, måtte flyttes til Glitra hvor det er langt bedre plass.

Tre kommunalsjefer i karantene

De innskjerpede tiltakene fører også til at tre av kommunalsjefene nå må være i hjemmekarantene, etter at det ble besluttet at alle som har vært utenfor Norden i løpet av de siste to ukene skal være i karantene. Sikke Næsheim var med på krisestabsmøtet via telefon fordi hun er i hjemmekarantene. Kommunikasjonssjef Marianne Heimdal er også i hjemmekarantene. Oppvekstsjef Kari Ann Dale skal også være i karantene, men jobber hjemmefra.

I krisestabsmøtet kunne Sveinung Kvamme, kommunalsjef for organisasjon og utvikling, fortelle at det er kartlagt hvilke av de ansatte i administrative funksjoner i kommunen som har helsekompetanse. Det viser seg å være ni stykker med denne kompetansen som kan omdisponeres til arbeidsoppgaver innenfor helsevesenet.

Det kan også bli aktuelt å inndra ferie for å sikre at det er tilstrekkelig personell i helsevesenet.

Kommunen skal sende ut en SMS til samtlige innbyggere for å informere om tiltakene som settes i verk i kommunen.

Korona-fakta

På Lier kommunes nettside, legges det ut oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Lier. Kommunen har opprettet en egen e-postadresse for spørsmål om korona: korona@lier.kommune.no

Kommuneoverlegen er smittevernansvarlig i Lier kommune. Kommuneoverlegen får direkte beskjed fra laboratoriet i Oslo dersom innbyggere bosatt i Lier får påvist det nye viruset.

Kommunen tar telefonisk kontakt med alle som får påvist viruset og kartlegger sammen med den rammede hvilke andre personer som kan være smittet (smitteoppsporing). Disse personene blir i sin tur kontaktet telefonisk av kommunen for videre kartlegging.

Kommuneoverlegen samarbeider med kommuneoverleger og smittevernoverleger i andre kommuner over hele landet for å sikre smitteoppsporing over kommunegrensen.

Tror du at du kan være smittet?

Ta kontakt med fastlegen din på telefon. Fastlegen vurderer om du skal i hjemmekarantene og om det er behov for testing. Utenom fastlegens åpningstid skal du kontakte legevakten.

Legevakten i Drammen har opprettet et eget døgnåpent telefonnummer: 32 25 41 78.

Artikkeltags