«Med de nye karantenereglene kan en lærer være nærkontakt med ti-tjue barnehagebarn, undervise i et par barneskoleklasser hver dag, møte hundrevis av elever i videregående, men kan ikke hente sin egen fireåring i barnehagen eller gå i butikken. Vi har stor forståelse for at vi må forsøke å holde barnehager og skoler åpne, men dette henger ikke på greip!»

Arbeidsmiljøloven 4.1 (1): Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Alle ansatte i skolene og barnehagene har nå opplevd å stå i førsterekke med sine begrensede muligheter for smittevern. Det å stå i denne "førstelinjen" var en tydelig frustrasjon før jul, men Lier kommune gikk i frontlinjen på landsbasis og valgte å kjøre hjemmeskole - vel og merke av flere hensyn. Vi støttet dette forslaget og applauderer at man løste det på denne måten.

Vi ber om at det tenkes nøye igjennom før man iverksetter ukritisk det som nå har blitt vedtatt fra regjeringen sin side. Tanken med dette antar vi er for å skåne barna - og det er viktig - men å sette en sliten ansattgruppe ytterligere foran i frontlinjen mener vi skaper ytterligere utfordringer for de ansatte og deres arbeidsmiljø. I korte trekk så risikerer man ved å gå på jobb over nyttår, å bli avskåret fra sitt liv utenfor jobb, og dette i flere omganger - og ved forlengede forløp, dvs. karantenetiden forlenges.

Resultatet av dette kan bli at ansatte blir ytterligere redde og frustrerte på jobb. Vi frykter at dette i verste fall kan skape sykemeldinger som en følge av at de ansatte er slitne og de som står i dette opplever sitt arbeidsmiljø som så utfordrende at det går utover jobbutøvelsen deres og at det igjen påvirker arbeidsmiljøet sitt som igjen påvirker barna og de man skal samarbeide med.

Vi mener at denne diskusjonen ikke lenger dreier seg om "Dere er vaksinert, og derfor får dere kun forkjølelsessymptomer". Dette må ses i øynene av menneskelig psykologi, og hva det gjør med ansatte - foresatte, besteforeldre, barn med mer - og at de hvert minutt de er på jobb, så er risikoen for å bli avskåret fra livet utenom jobb, høyere enn noen gang.

Vi er mer bekymret for situasjonen enn noen gang!