Gullaug Utvikling sier i Lierposten 26. januar at det er greit at de ikke kom i gang med bygging på Gullaug tidligere. Videre hevdes det at nå er prosjektet grønnere, og at det er tatt hensyn til alle innspillene i saken. Så fint da, bare dumt at det ikke vises i planene.

Bildet som skal fremstille det mye grønnere prosjektet ser mistenkelig ut som en liten revisjon av tidligere skisser, man skal lete grundig for å finne de helt store forskjellene. Riktignok er bildet kuttet på sidene så de største bryggene ikke vises, men jeg regner med at de stikker like langt ut i fjorden likevel. Og fremdeles er store deler av området tegnet inn med parklignende områder.

I tillegg er de fem store boligblokkene på vestsiden tegnet inn delvis hengende ut i vannet, langt innenfor 100-meter sonen. Akkurat som tidligere skisser. Hvorfor planlegges det for noe som i utgangspunktet ikke er lovlig? Lettere med tilgivelse enn tillatelse?

I saken i Lierposten vises det også til et tredje alternativ, natur og landbruksområde med moderat utbygging. Dette alternativet er frontet av mange som det beste alternativet, både med tanke på forholdet til Fjordbyen, naturmangfold i området, jordbruksarealer, og ikke minst at et slikt alternativ vil bli mer attraktivt for en større del av kommunenes innbyggere som dermed får et større fri- og rekreasjonsområde. Skissen i Lierposten er alt annet enn en moderat utbygging, men en pyntet utgave av en fullskala nedbygging av Liers indrefilet. Kanskje likeså greit at Gullaug Utvikling ikke kommer i gang i det hele tatt?