Det er mulig at miljø- og planutvalget tror de er gode på farger, jfr. vedtaket i utvalgsmøte den 9/3 vedr. et nytt prosjekt på Skjæret. Tror de – eller vet de – at fargebestemmelser skal ligge under deres ansvarsområde?

Hvis vi leter i plan- og bygningsloven etter støtte for dette valg, er det tvilsomt at utvalget finner noe støtte der. I den gamle kjente betegnelse i loven om den såkalte skjønnhetsparagrafen, er avsnittet om skjemmende farger trukket ut av bestemmelsen i lovens § 29.2. Det er fortsatt mulig å være litt streng i sin visuelle karakter når tiltaket etter størrelse og plassering har en dominerende effekt på sine bygde eller naturlige omgivelse.

Det aktuelle prosjektet er imidlertid ikke særlig stort, og jeg tviler på at tiltaket er plassert i strøk som har historisk eller kulturell interesse. Derfor mener jeg at utvalget ikke skal blande seg inn i den type diskusjoner og heller overlate dette til tiltakshaver.

Min anbefaling for øvrig til utvalgets arbeidsmengde og interesse, er å sørge for at tiltakene får nok lys og luft, samt – hvis det er mulig – å ivareta tiltakenes funksjonelle kvaliteter og form, samt sørge for tilstrekkelig tilgjengelighet og avstand til offentlige transport, lege, tannlege, apotek.

Utvalgets vedtak bør skrotes. Kaktus er avsendt.