Gå til sidens hovedinnhold

Med ønske om et godt år

Artikkelen er over 2 år gammel
Julehilsen

Julen venter og vi er snart over i et nytt år. Da er det fint å reflektere litt over det som har skjedd det siste året, og samtidig se fremover.

I Lier skjer det mye hver eneste dag. Vi har 2500 flinke kommuneansatte i blant annet barnehager, skoler, omsorgsboliger, på helsestasjoner og i sykehjem. De er der for barn, voksne og eldre, og for liunger som trenger hjelp til å mestre livet sitt best mulig.

Vi har også tett samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner. Lier kommune ønsker å hjelpe folk til det vi kaller livsmestring gjennom aktivitet, tilhørighet og deltakelse. Et Lier vi kan trives i og være stolte av også i tiden fremover.

Prosjekter jeg er stolt av

Jeg er spesielt glad for at våre konkrete prosjekter innen hverdagsrehabilitering, rettighetsavklaringsprosjektet og BUA gir så gode resultater. Dette er prosjekter vi satset på i årets budsjett, og er viktig for oss også til neste år:

* I hverdagsrehabiliteringsprosjektet jobbes det med tverrfaglig veiledning. Målet er at liunger som har opplevd sykdom eller skade skal bygge seg opp til å være i mer aktivitet igjen, og håndtere sine egne utfordringer. Brukerne opplever livsmestring og, ikke minst; gleden ved å mestre og være i aktivitet. Prosjektlederen måler de mer objektive resultatene, og kan vise til at det er en nedgang i behovet for hjemmetjenester fra 7,99 timer per uke til 4,42 timer per uke etter avsluttet veiledning.

Jeg ser for meg at dette er et prosjekt vi bør vurdere å videreføre til flere områder, herunder yngre mennesker med ulike livsutfordringer.

* I rettighetsavklaringsprosjektet, som har vært en suksess etter ett års drift, ser vi en stor nedgang i antallet mennesker som mottar sosialhjelp. En større andel av tidligere sosialhjelpsmottakere er nå enten i jobb, utdanning eller forsørget på annen måte. Flere får riktigere helsehjelp og rett økonomisk stønad. Sosialhjelp skal kun være et midlertidig sikkerhetsnett, og det er viktig for den enkelte og for oss som kommune å jobbe for at alle mennesker får varig og riktig hjelp til livsmestring. Særlig når vi vet at 87 prosent av disse menneskene har psykiske vansker eller er avhengig av rus.

* Videre har vi BUA, et opplegg for både gratis lån av moderne utstyr og aktivitetstilbud som mange liunger har fått et godt forhold til. Kort sagt gjør BUA det mulig og enkelt for alle å delta på aktiviteter – uansett inntekt og bakgrunn. Vi vet at aktivitet gir samhørighet og deltakelse, noe som igjen bidrar til et Lier vi kan trives i og være stolte av.

Livsmestring

Satsingene som jeg har nevnt ovenfor viser at det lønner seg å jobbe helt konkret med riktige løsninger. Det er avgjørende for hvert av menneskene det gjelder, og for oss som samfunn.

I Lier skal vi også de neste årene satse på livsmestring for å håndtere demografiske utfordringer. Utfordringene kommer både nasjonalt og globalt – og da må vi se virksomhetene våre og tiltak i sammenheng. Vi må fortsette å satse på tiltak som gjør det enkelt å delta, vi må forebygge, og vi må bygge opp.

Det betyr mye for den enkelte å klare å håndtere eget liv så godt man kan.

Jo flere som får til dette, og mer riktig hjelp vi kan gi til de som trenger bistand, dess bedre blir vår evne til å håndtere nye utfordringer som kommune. På denne måten kan vi sikre et bærekraftig velferdssamfunn og flest mulig får en følelse av mestring.

Jeg vil med dette ønske dere alle en riktig god jul; en jul jeg håper dere kan dele med familie, venner, naboer og/eller nye bekjentskaper. Og legg gjerne inn en ski- eller spasertur i vår flotte friluftslivkommune. Det gjør godt.

Kommentarer til denne saken