Flaut, men takk for hjelpen!

Illustrasjon. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Illustrasjon. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix Foto:

Av
DEL

JordvernLier SV har konsekvent sagt nei til å ta med områder bestående av dyrkbar mark i rulleringen av kommuneplanen i Lier.

I vårt daglige virke i Lierpolitikken jobber vi kontinuerlig for å bevare mest mulig matjord.

I fagutvalg, planutvalg og kommunestyret er vi partiet som sier Nei, Nei, Nei som en trassig treåring og blir overbærende møtt med høyresidens argumenter om hvor viktig det er å utvikle stadig flere områder for næring og boligbygging.

Det er flaut når vi trenger innsigelser fra fylkestinget for å få gehør for å bevare dyrkbar jord i Lier.

Buskerud fylke har vedtatt en nullvisjon for omdisponering av dyrka mark og staten har satt en grense på 160 mål totalt for hele Buskerud.

Vi retter derfor en takk til samarbeidspartiene og vår representant Lena Reitan på fylkestinget for at de tar dette på alvor og fremmer innsigelse mot nedbygging av alle områder i kommuneplanen som berører dyrkbar mark.

Det er flaut at vi i grønne Lier trenger hjelp utenfra for å påpeke verdien av å bevare matjorda vår og forholde oss til statlige og regionale føringer.

Som tidligere påpekt i Lierposten er det de siste 6 årene bygd ned 240 mål dyrka mark i Lier. Slik kan vi ikke fortsette!

Det handler om muligheten til å dyrke vår egen mat, vern av jordverdier for fremtidige generasjoner, bærekraftige lokalmiljøer og bomiljøer omkranset av den grønne næringa som nettopp gjør Lier til en attraktiv kommune å bo i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags