Jordbruksareal på størrelse med 87 fotballbaner er bygget ned siden 2005: – Det er ikke heldig

Siden 2005 har over 600 dekar jordbruksareal i Lier kommune blitt bygget med. – Det er noe av den beste matjorda i landet som forsvinner, sier jordbrukssjefen.