Gå til sidens hovedinnhold

Jorda vår brenner og oversvømmes – til handling for et klima i akutt krise

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sommer har været vært i fokus mer enn noen ganger tidligere. Det var enorme flommer i Tyskland, og det raser nå, akkurat nå, katastrofale branner i Hellas, Tyrkia, Italia, California og i Sibir – av alle steder. Vi husker ekstremvarmen i California og Canada, der man opplevde temperaturer på mer enn 49 grader celsius. Tidligere varmerekorder ble slått – ikke med tiendedeler, men med mer enn fire grader.

Rent intuitivt kan man mene dette har noe med klimaendringene å gjøre, selv om det fortsatt finnes de som hardnakket fastholder at det vi ser – er en del av klimaets naturlige variasjoner. Vi har alle lært på skolen at det var varmt i landet i bronsealderen.

FNs siste klimarapport setter skapet på plass. Kloden er nå 1.1 grad varmere enn i førindustriell tid, og dette skyldes med nesten 100 % sikkerhet menneskelig påvirkning. Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre noe. Kraftige tiltak nå vil kunne bidra til at kloden ikke blir mer enn 1,5 grader varmere, noe som i seg selv medfører mer av det vi har sett siste årene, mer ekstremvær, sterkere stormer, flere skogbranner og økt forørkning i områder som er for tørre i dag.
Hvis utslippene fortsetter å øke vil man risikere en temperaturøkning på 5,7 grader innen dette århundret er omme. Da vil betydelige deler av kloden være ubeboelig, og lavereliggende områder vil være oversvømmet. Enkelte øystater vil fysisk forsvinne.

FNs klimarapport kaller til handling.
SV mener klimasatsingen må være kraftfull og målrettet.

Vi vil for det første sikre at vi når Norges klimamål. Vi vil kutte nok utslipp i Norge slik at vi i 2025 er i rute til å nå de norske klimamålene for 2030. Vi kan ikke lete etter ny olje, eller bygge ut nye oljefelt. Subsidieringen av oljeselskapene skal ta slutt.

Vi vil ha en massiv grønn utbygging. Vi skal sikre arbeidsplasser og bygge hele landet gjennom massive investeringer i grønn teknologi, industri og energi. Gjennom en grønn folkebonus vil SV sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder.

Vi skal ta vare på naturen. Nedbyggingen av norsk natur og tapet av naturmangfold skal stanses gjennom mer vern og nei til naturødeleggende utbygginger. Vi skal verne om havet og ta aktivt del i kampen mot plast i havet og langs kysten

Vi vil bygge jernbane. Jernbane, kollektivtrafikk, sykkel, gange og trygge hverdagsveier skal prioriteres opp. Nye, store motorveier skal ikke prioriteres.

Og til sist: Ta jorda i bruk. For å skape en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Norge skal vi verne om dyrka og dyrkbar mark og ta alle spredte jordressurser i bruk igjen.

Kommentarer til denne saken