Lars Haugen, gruppeleder i Lier Frp, skriver i Lierposten at vi i Lier ikke burde flagge med regnbueflagget fra offentlige bygg som skoler og rådhus fordi det er viktig at offentlige bygninger er nøytrale. Hvorfor skal offentlige bygg holdes nøytrale til innføring av grunnleggende menneskerettigheter? Amnesty, som er en av verdens største og mest anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner, har tatt et tydelig standpunkt for skeive rettigheter, og for pride-bevegelsen. Det burde vi i Lier også kunne gjøre!

Å flagge under pride fra rådhuset er en fantastisk måte å vise at kommunen anerkjenner og respekterer de av oss om er skeive. Vi er ikke en politisk ideologi. Vi er mennesker, og pride handler om våre menneskerettigheter. At kommunen vi bor i flagger for å vise at de støtter og anerkjenner oss, betyr mye for mange. Når Lars Haugen skriver at kommunen glemte å flagge under olsok, som et argument mot å flagge med regnbueflagget, så tror jeg ikke han og Lier Frp skjønner hvor mye dette betyr for mange av de skeive innbyggerne i Lier.

Haugen skriver videre at pride-bevegelsen er en «meget sammensatt gruppe som har svært ulike holdninger og grader av radikalisme.» Jeg er leder av De Grønne Glitrende, MDG sitt regnbuenettverk, og føler meg absolutt som en del av pride-bevegelsen, som kjemper for rettighetene til alle under regnbuen. Selv om det selvfølgelig finnes ulike meninger internt blant oss, er vi enige om det viktigste: at vi har rett på de samme menneskerettighetene og respekten som alle andre mennesker. Det er dette man viser når man flagger med regnbueflagget. Dette betyr ikke at man støtter absolutt alt som organisasjonen FRI eller andre skeive organisasjoner mener.

Haugen skriver videre at: «Flagging fra offentlige bygg bør være forbeholdt det offisielle norske flagget som virker samlende for alle innbyggere uansett bakgrunn, tilhørighet eller politiske meninger.» Det norske flagget symboliserer staten Norge, og staten Norge har langt ifra en pen historie når det kommer til å respektere menneskerettighetene til oss som er skeive. For 50 år siden kunne du blitt kastet i fengsel om du var mann og hadde et forhold til en annen mann, og det er bare 13 år siden det ble lovlig å gifte seg med noen av samme kjønn i Norge.

Mye har skjedd de siste 50 årene, men vi som er skeive kommer fortsatt dårligere ut i levekårsundersøkelser enn andre. En av tingene som vi vet bedre levekårene for oss, er aksept og anerkjennelse for hvem vi er. At kommunen du bor i flagger med regnbueflagget er en veldig fin og viktig anerkjennelse. Hvis dere i Lier Frp virkelig er for «respekt og toleranse overfor seksuelle minoriteter», hvorfor er det da så problematisk at offentlige bygninger flagger for å vise at de støtter menneskerettighetene til oss skeive? Vi som er skeive er mennesker som alle andre, og vi mennesker får det bedre om vi får vite at vi vil bli anerkjent for hvem vi er. Glad Pride!