Jan Erik Larssen halshogget høns som sommerjobb: – Enkelte fløy over låvetaket uten hode

I Lierpostens «sommerprat» spør vi våre kjære kjendiser om deres håndtering av en annerledes sommerferie – og så klart hva som havner på grillen i år.