Gå til sidens hovedinnhold

Jagland svarer ordføreren

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, vi trenger et godt kontrollutvalg i kommunen, og vi er ikke uenige i at utvalget er kommunestyrets redskap, og det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten, men det betyr ikke at utvalget BARE skal og kan jobbe med saker som de blir pålagt av kommunestyret.

Medlemmene i kontrollutvalget må få tillit til å jobbe selvstendig og stå fritt til å bringe saker inn for kontrollutvalget uten kommunestyrets innblanding. Først da får vi et godt og tillitsfullt kontrollarbeid som innbyggerne får tiltro til.

Nedenfor har jeg kopiert inn noen avsnitt fra Kontrollutvalgsboka som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt.

«Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte»

«Ettersom lov og forskrift setter relativt vide rammer for kontrollutvalgets virksomhet, kan utvalget i stor grad selv skape innholdet i arbeidet. Kontrollutvalget kan selv ta initiativ til å skape et aktivt og engasjerende kontrollutvalgsarbeid».

«Kontrollutvalget skal behandle saker knyttet til revisjon og selskapskontroll, men dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta det løpende kontroll- og tilsynsansvaret. Kontrollutvalget er derfor avhengig av å ta opp saker på eget initiativ og få innspill til saker fra andre.»

«Kommunestyret kan komme med innspill til saker som de ønsker at kontrollutvalget skal behandle»

«Kontrollutvalgsmedlemmer må selv ta initiativ til å bringe saker som de mener er viktige, inn for utvalget»

«Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget.»

«Ansatte i kommunen kan varsle til kontrollutvalget dersom de har avdekket kritikkverdige forhold, eller dersom etablerte varslingsrutiner ikke fungerer.»

Kan ordføreren bidra til at kontrollutvalget i Lier får anledning til å jobbe på denne måten, slik at det blir et utvalg som vi alle politikere og innbyggere ser oss tjent med?

Kommentarer til denne saken