Én av elevene som deltok i forestillingen var Ostap Rudianyn (15). Han kom til Norge fra Ukraina i august i fjor. Allerede snakker han godt norsk. Ostap er elev i velkomstklassen på Høvik skole.

– Jeg liker dette veldig godt, og nei, jeg blir ikke nervøs. Jeg føler jeg har blitt bedre kjent med de andre i klassen, sier han.

Sammen med 15 medelever har han laget forestillingen «Sommer», som de fremførte for spente foreldre og søsken. Også ordfører Gunn Cecilie Ringdal kom for å se forestillingen.

Forestillingen har blitt til som et samarbeid mellom velkomstklassen, Lier kulturskole, oppvekst og folkehelse i Lier kommune.

Elevene har hatt to teaterpedagog-studenter som lærere i tillegg til en kunstlærer fra kulturskolen som har jobbet fram scenografien med elevene.

– Det var velkomstklassen som spurte oss om vi ville være med på dette. De ville ha et prosjekt hvor de kunne jobbe sammen, skape noe sammen og føle på felles mestring, forteller Frøydis Rui-Rahman, rektor på Lier kulturskole, som håper samarbeidet kan videreføres.